ભલાભલી પૃથ્વી છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલાભલી પૃથ્વી છે

  • 1

    બહુરત્ના વસુંધરા; આવડી મોટી પૃથ્વીમાં સારાં માણસોય ઘણાં હોય.

  • 2

    આવડી મોટી પૃથ્વી છે (ગમે ત્યાં જઈશ!).