ભલા ભાઈની પ્રીત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલા ભાઈની પ્રીત

  • 1

    હું સારો તું સારો, એમ ઉપરછલી સારાશ.