ભલી થઈ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલી થઈ!

  • 1

    ખરું કે ભારે થયું!.