ભલો આવ્યો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલો આવ્યો

  • 1

    ઠીક આવ્યો; આવશે એમ નહોતું માન્યું.