ભલો ભૂપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભલો ભૂપ

  • 1

    ગમે તેવો મોટો પૈસાદાર કે સત્તાધીશ માણસ; મોટો માંધાતા.