ભવન ઠેકાણે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભવન ઠેકાણે હોવું

  • 1

    મગજ કે યાદદાસ્ત દુરસ્ત હોવાં.