ભવાં ચડાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભવાં ચડાવવાં

  • 1

    ગુસ્સે થવું.