ભવિષ્ય ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભવિષ્ય ખાવું

  • 1

    વારસો ભોગવવો.