ભવિષ્ય બંધાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભવિષ્ય બંધાવવું

  • 1

    ભવિષ્ય આપી દેવું.