ભવ બળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભવ બળવો

  • 1

    સંસાર બગડવો; જીવન ધૂળ મળવું; જન્મ એળે જવો.