ભવ હારી છૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભવ હારી છૂટવું

  • 1

    જિંદગી ભરની પીડા વેઠવી.