ભસકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભસકો

પુંલિંગ

  • 1

    ઇચ્છા; ભારે આતુરતા.

મૂળ

मागधी भुश्का; दे. भुक्खा (सं. बुमुक्षा); સર૰ म. भस=જમણ हिं. भष=ભોજન

ભુસ્કો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભુસ્કો

પુંલિંગ

  • 1

    કૂદકો; ભૂસકો.

મૂળ

રવાનુકારી

ભૂસકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂસકો

પુંલિંગ

  • 1

    કૂદકો; ઊંચેથી નીચે પડવું તે (ભૂસકો મારવો, ભૂસકો ખાવો).

મૂળ

જુઓ ભુસ્કો