ભૂસ્તરવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂસ્તરવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પૃથ્વીના પડ સંબંધી વિદ્યા.