ભેંસનો ભાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંસનો ભાઈ

  • 1

    પાડા જેવો-મૂરખ માણસ.