ગુજરાતી

માં ભસાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભસાવું1ભુસાવું2ભૂંસાવું3

ભસાવું1

  • 1

    'ભસવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ભસાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભસાવું1ભુસાવું2ભૂંસાવું3

ભુસાવું2

  • 1

    'ભૂસવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ભસાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભસાવું1ભુસાવું2ભૂંસાવું3

ભૂંસાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ભૂંસવું'નું કર્મણિ.