ભૂંસી વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂંસી વાળવું

  • 1

    રદ કરવું; માંડી વાળવું.

  • 2

    દરગુજર કરવું; જાણે થયું ન હોય એમ માનવું.