ભેંસ આગળ ભાગવત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેંસ આગળ ભાગવત

  • 1

    નકામી શિખામણ; મૂરખને શિખામણ.