ભાંજઘડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંજઘડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તકરાર.

  • 2

    પંચાત (ભાંજઘડ કરવી, ભાંજઘડ થવી, ભાંજઘડ ચાલવી).

મૂળ

ભાંગવું+ઘડવું