ભાઈભલાશે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાઈભલાશે

  • 1

    ભાઈ કહીને અને ભલાશ આપીને; સારાસારી રાખીને.