ભાઈ ભાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાઈ ભાઈ

  • 1

    ભાઈઓ; ભાઈ જેવા ભાઈ જેમ કે, ભાઈ ભાઈમાં લડાઈ; હિંદી ચીની ભાઈ ભાઈ!'.