ગુજરાતી

માં ભાગ્યુંતૂટ્યુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાગ્યુંતૂટ્યું1ભાંગ્યુંતૂટ્યું2

ભાગ્યુંતૂટ્યું1

વિશેષણ

 • 1

  ભાંગેલુંતૂટેલું.

 • 2

  સળંગ કે અટક્યા વગર નહિ એવું; તૂટક.

મૂળ

ભાગવું+તૂટવું

ગુજરાતી

માં ભાગ્યુંતૂટ્યુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાગ્યુંતૂટ્યું1ભાંગ્યુંતૂટ્યું2

ભાંગ્યુંતૂટ્યું2

વિશેષણ

 • 1

  ભાગ્યુંતૂટ્યું; ભાગેલું તૂટેલું.

 • 2

  સ્ળંગ કે અટક્યા વગર નહિ એવું; તૂટક.