ભાંગ્યુંતૂટ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંગ્યુંતૂટ્યું

વિશેષણ

 • 1

  ભાગ્યુંતૂટ્યું; ભાગેલું તૂટેલું.

 • 2

  સ્ળંગ કે અટક્યા વગર નહિ એવું; તૂટક.

ભાગ્યુંતૂટ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાગ્યુંતૂટ્યું

વિશેષણ

 • 1

  ભાંગેલુંતૂટેલું.

 • 2

  સળંગ કે અટક્યા વગર નહિ એવું; તૂટક.

મૂળ

ભાગવું+તૂટવું