ભાંગ્યાનો ભેરુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંગ્યાનો ભેરુ

  • 1

    અણીને વખતે મદદ કરનાર.