ભાંગ્યાનો ભીરુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંગ્યાનો ભીરુ

  • 1

    અણીને વખતે મદદ કરનાર.