ભાગોળ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાગોળ જેવું

  • 1

    પહોળું, વકાસેલું (મોં).

ભાગોળે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાગોળે જવું

  • 1

    ઝાડે ફરવા જવું.