ભાંગ ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંગ ચડવી

  • 1

    ભાંગના કેફની અસર વ્યાપવી.

  • 2

    મદ, અહંકાર થવો.