ભાંગ વાટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંગ વાટવી

  • 1

    ભાંગને લસોટી તેનું પીણું બનાવવું.