ગુજરાતી

માં ભાજવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાજવું1ભાંજવું2

ભાજવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ભાંજવું; તૂટવું; કકડા થવા; નાશ પામવું.

 • 2

  નાસવું.

ગુજરાતી

માં ભાજવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાજવું1ભાંજવું2

ભાંજવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ભાગવું; તૂટવું; કકડા થવા; નાશ પામવું.

 • 2

  નાસવું.

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ભાંજવું; તૂટવું; કકડા થવા; નાશ પામવું.

 • 2

  નાસવું.

 • 3

  કકડા કરવા; તોડવું.

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  કકડા કરવા; તોડવું.