ભાટચારણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાટચારણ

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ભાટ અને ચારણ જાતિના લોકો.

પુંલિંગ

  • 1

    ભાટ કે ચારણ.