ભાઠેલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાઠેલો

પુંલિંગ

  • 1

    અનાવિલ બ્રાહ્મણનો એક પેટાભાગ.