ભાણામાં ધૂળ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાણામાં ધૂળ નાખવી

  • 1

    ખાણું ખરાબ કરવું; ચાલતા ગુજરાનને નુકસાન કરવું.