ભાણાં ખડખડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાણાં ખડખડ

  • 1

    જમતી વખતે કંકાસ.

  • 2

    ઠાલાં ભાણાં ખખડવાં-ગરીબાઈને લીધે ભૂખમરો.