ભાણે ખપતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાણે ખપતું

  • 1

    સાથે સહભોજન કરી શકાય એવું; રોટીવહેવારમાં ચાલે એવું.