ભાદરવાની ભેંસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાદરવાની ભેંસ

  • 1

    સારી પેઠે ખાઈ પી મસ્ત થયેલી વ્યક્તિ.