ભાદરવાનો ભીંડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાદરવાનો ભીંડો

  • 1

    થોડા વખતની મોટાઈથી છકી ગયેલી વ્યક્તિ.