ભાંભર કઢાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંભર કઢાવવી

  • 1

    તે વાળ ખૂંટી કઢાવવા.

ભાંભેર કઢાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાંભેર કઢાવવી

  • 1

    તે વાળ ખૂંટી કઢાવવા.