ભારતીય વિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારતીય વિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભારતના ઇતિહાસ, સાહિત્ય, દર્શનશાસ્ત્ર વગેરેનું અન્વેષણ કરતી વિદ્યા; પ્રાચ્યવિદ્યા; 'ઇન્ડોલૉજી'.