ભારોટિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારોટિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભારવટિયો; મોભ; પાટડો.

ભારોટિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારોટિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભારટિયો; ભારવટિયો; મોભ; પાટડો.