ગુજરાતી

માં ભારોટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભારોટિયું1ભારોટિયું2

ભારોટિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભારવટિયો; મોભ; પાટડો.

ગુજરાતી

માં ભારોટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભારોટિયું1ભારોટિયું2

ભારોટિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભારટિયો; ભારવટિયો; મોભ; પાટડો.