ભાર આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાર આવવો

  • 1

    બોજો લાગવો.

  • 2

    તકલીફ પડવી.