ભાર ઉપાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાર ઉપાડવો

  • 1

    બોજો કે જવાબદારી ઉઠાવવાં.