ભાર ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાર ખાવો

  • 1

    માનમાં રહેવું; માન માગવું.