ભાર ખોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાર ખોવો

  • 1

    વટ, વક્કર ખોવાં; હલકા પડી જવું.