ભાર ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાર ચડવો

  • 1

    અસર પડવી.

  • 2

    પાડ ચડવો; અહેશાન ચડવું.