ભારે છેડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારે છેડે

  • 1

    ગર્ભાવસ્થાના અંતિમ દિવસો ચાલતા હોય એવી સ્થિતિએ.