ભાર છાંડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાર છાંડવો

  • 1

    માન ઊતરી જવું.