ભારે પગે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારે પગે હોવું

  • 1

    સગર્ભા હોવું.