ભારે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભારે પડવું

  • 1

    બોજા જેવું લાગવું; ન સહેવાવું.

  • 2

    મોંઘું પડવું.