ગુજરાતી

માં ભાળ દેવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાળ દેવી1ભાળ દેવી2

ભાળ દેવી1

  • 1

    પત્તો બતાવવો.

ગુજરાતી

માં ભાળ દેવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભાળ દેવી1ભાળ દેવી2

ભાળ દેવી2

  • 1

    ભાળ આપવી.