ભાળ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાળ દેવી

  • 1

    પત્તો બતાવવો.

ભાળ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાળ દેવી

  • 1

    ભાળ આપવી.