ભાવનાપ્રધાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવનાપ્રધાન

વિશેષણ

  • 1

    સ્વભાવે વિશેષ લાગણીવાળું કે લાગણી ભરેલું.