ભાવન પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવન પાડવાં

  • 1

    મહેણાં મારવાં; ઉતારી પાડવું.