ભાવમાં ચીરી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવમાં ચીરી નાખવું

  • 1

    ખૂબ કિંમત લેવી.